top of page

Naschrift & Contact

Deze website werd geschreven en voor het eerst online geplaatst in 2006. Na verschillende updates en adresveranderingen verdween hij in 2016 helaas uit de ether. Gelukkig beschikten we op een stoffige harde schijf nog over een reservekopie van de oudste site, en kunnen we vandaag anno 2018 de website opnieuw lanceren.

Er werd gekozen voor een stijl die aansluit bij de eerste site, die uit niet veel meer bestond als teksten en de ondertussen ietwat korrelige originele foto's.
Dit leerzame boek weerspiegelt de filosofie van mijn leraar en raadgever, Petrus Bosman, 'HC'. 

De website ontstond uit dankbaarheid voor alle kennis die ik over de jaren heb mogen ontvangen, en voor het fantastische paard waar ik nog iedere dag van geniet. 

EW 
    
]..As the result of long experience in the field, our wish is to explain, for the benefit of our younger friends, what we conceive to be the most correct method of dealing with horses..[

Xenophon, On horsemanship, 431 B.C.-354 B.C.

Bitloos en optomingloos paardrijden vragen kennis, voorbereiding en training. Do try this at home...maar zorg ten allen tijden voor veilige omstandigheden en train binnen een omheinde rijbak. De auteur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen verbonden met de paarden of het ruiterschap van de lezers.

HC

35.jpg
Zorro.jpg
bottom of page